Translate

ข้อตกลงและเงื่อนไขสมาชิก

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขของสมาชิกต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับทุกธุรกรรมรายการและทุกการ เดิมพันที่วางไว้กับ Bodog เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงกฎเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การปรับปรุงแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการเผยแพร่และประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทำการตรวจสอบและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ ก่อนที่จะวางเดิมพัน
 2. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ Bodog88 คุณยอมรับว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 และพำนักอยู่ในเขตอำนาจศาลที่การเล่นการพนันออนไลน์ถือเป็นเรื่องถูกกฎหมาย Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอการพิสูจน์อายุผู้เล่นและระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว
 3. ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ Bodog88 ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากพบว่าลูกค้ามีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวทั้งหมด
 4. Bodog จะไม่ยอมรับการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้และการดำเนินการพนันหรือธุรกรรมรายการ ทางการเงินอื่นใดกับบุคคลที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์
 5. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองได้ปฏิบัติตาม กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายแห่งชาติ กฎหมายแห่งรัฐ หรือกฎหมายของประเทศเกี่ยวเนื่องกับการพนันอย่างครบถ้วนก่อนที่จะลงทะเบียน หรือวางเดิมพันกับ Bodog88 Bodog88 ไม่สามารถและจะไม่ขอรับผิดชอบต่อธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย
 6. คุณยอมรับว่ารายละเอียดส่วนบุคคลทั้งปวงที่กรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัครขอบัญชีผู้ใช้ใดๆ กรณีที่เราเชื่อว่ามีการกรอกข้อมูลอันเป็นความเท็จ ไม่ถูกต้อง และหลอกลวง
 7. ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ Bodog88 ของตนเองโดยใช้สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งตามรายการต่อไปนี้คือ
  • หยวนจีน
  • ยูโร ยุโรป
  • ปอนด์ อังกฤษ
  • ริงกิต มาเลเซีย
  • ดอลล่าร์ สิงค์โปร์
  • ไทยบาท
  • ดอลล่าร์ไต้หวัน
  • ดอลล่าร์ สหรัฐ
 8. ผู้เล่นทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและไม่ได้เปิด เผยแก่บุคคลอื่น Bodog88 จะไม่ขอรับผิดสำหรับการเดิมพันที่วางไว้หรือธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดจากการนำสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Bodog88 ของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือไม่ก็ตาม
 9. กรณีที่ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านหรือเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใดทราบรายละเอียด เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ขอแนะนำให้คุณติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าโดยทันที
 10. Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้ คืนเงินที่มัดจำไว้ ยกเลิกการเดิมพันใดๆ ที่วางไว้ หรือระงับบัญชีผู้ใช้เป็นการชั่วคราว และร้องขอให้มีการพิสูจน์ตัวตนจากลูกค้ากรณีที่มีการระบุว่ามีการใช้ข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือฉ้อฉลในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ Bodog88 การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับใหม่อีกครั้งจะอยู่ในดุลยพินิจของ Bodog88 แต่เพียงผู้เดียว หรือจนกว่าจะมีการยื่นหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนที่น่าพึงพอใจ
 11. เมื่อ Bodog88 ระงับบัญชีผู้ใช้หรือปิดบัญชีผู้ใช้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนโดยบุคคลเดิมและจะยกเลิกการ เดิมพันและธุรกรรมรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว
 12. กำหนดให้้ทำการฝากเงินในบัญชีผู้ใช้จำนวนขั้นต่ำ 10 ปอนด์/ 10 ยูโร/ 10 ดอลลาร์สหรัฐ/ 10 หยวนตามสกุลเงินที่ระบุ Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงจำนวนเงินฝากขั้นต่ำแต่เพียงผู้เดียว
 13. หากมีการร้องขอการปิดบัญชีผู้ใช้ Bodog88 ของคุณไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม การดำเนินการนี้จะกระทำก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์ อักษรจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้ การปิดบัญชีผู้ใช้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการเดิมพันที่ยังดำเนินการไม่ เสร็จสิ้นและการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดที่สัมพันธ์กับบัญชีผู้ใช้ นั้นได้มีการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 14. กำหนดให้มีการถอนเงินและโอนเข้าชื่อบัญชีผู้ใช้ที่เคยลงทะเบียนไว้กับ Bodog88 เท่านั้น
 15. Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอสำเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ตัวตน ที่อยู่ และอายุก่อนที่จะมีการถอนเงินใดๆ เกิดขึ้น คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่ยังใช้ได้และแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่มีโดยทันที
 16. หากชื่อที่ดำเนินการร้องขอนั้นแตกต่างจากชื่อที่ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไว้ Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับคำขอการถอนเงินนั้นไว้จนกว่าจะสามารถรับรองความถูก ต้องในความเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Bodog88 ได้ หากไม่สามารถรับรองความถูกต้องนั้นได้ บัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกสั่งปิดและเงินทุนที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้นั้นจะถือเป็น ค่าปรับ
 17. Bodog88 จะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินเดิมพันสูงสุดและต่ำสุดและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 18. Bodog ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอเดิมพันทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 19. การเดิมพันสามารถกระทำได้ทางออนไลน์เท่านั้น หรือ (การเดิมพันทางการกีฬาเท่านั้น) จะไม่มีการยอมรับคำขอเดิมพันใดๆ ที่ได้รับในรูปแบบอื่น เช่น การโพสต์ โทรสาร อีเมล ฯลฯ
 20. การวางเดิมพันออนไลน์โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าที่ได้กระทำ สำเร็จไปแล้วนั้น จะมีผลใช้ได้และจะไม่อนุญาตให้มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากนั้น
 21. ประวัติการสนทนาบน Live Chat Support ของเราทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ด้วยจุดประสงค์เพื่อการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งและเพื่อการฝึกอบรมด้วย
 22. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อธุรกรรมรายการในการเดิมพันทั้งหมดที่กระทำโดย ใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเองกับ Bodog88 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดธุรกรรมรายการ ทั้งหมดนั้นถูกต้องก่อนที่จะวางเดิมพันด้วยการตรวจสอบที่หน้าจอยืนยันการ เดิมพันของคุณว่ารายละเอียดการเดิมพันทั้งหมดนั้นถูกต้องก่อนที่จะยืนยันการ เดิมพัน เมื่อธุรกรรมรายการการเดิมพันเสร็จสมบูรณ์และได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากนั้น Bodog88 จะไม่รับผิดชอบต่อการเดิมพันที่สูญหายหรือซ้ำซ้อนที่ลูกค้ากระทำไว้
 23. การวางเดิมพันทั้งหมดหลังจากการเริ่มต้นการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะและจะถูกยก เลิก เว้นแต่ว่าจะมีการระบุว่าเป็น Running Ball Betting ซึ่งจะยอมรับเงินเดิมพันทั้งหมดตามกฎของ Running Ball Betting ของเราที่กำหนดขึ้นในส่วน "กฎเกณฑ์กีฬา" ของเรา
 24. Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดิมพันใดๆ หรือทั้งหมดในตลาดพนันได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 25. การเดิมพันจะดำเนินการตาม "กฎเกณฑ์กีฬา" แต่ละข้อตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในส่วน "กฎเกณฑ์กีฬา" ของเรา
 26. ตารางเวลาการแข่งขันและเวลาเริ่มต้นที่จัดเตรียมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงของผู้ ถือบัญชีผู้ใช้เท่านั้น อาจมีบางเหตุการณ์ที่ผู้จัดการการแข่งขันดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือกับการแข่งขันที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่า Bodog จะไม่ขอรับผิดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้เหล่านั้น
 27. Bodog ไม่มีนโยบายการเดิมพันแบบใช้เครดิตกับลูกค้า และการวางเดิมพันจะเป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อลูกค้ามีเงินทุนเพียงพอในบัญชีผู้ ใช้ Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ที่อาจเคยยอมรับไว้เนื่องจากความผิดพลาดหากบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าไม่มีเงิน เพียงพอที่จะครอบคลุมการเดิมพันนั้น และค่าปรับจากการชนะเดิมพันที่ได้จากการเดิมพันนั้น ๆ
 28. จำนวนเงินที่จ่ายออกสูงสุดสำหรับการเดิมพันทั้งหมดในหนึ่งวันจะจำกัดอยู่ที่ 1,000,000.00 หยวน (หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากัน) ต่อบัญชีผู้ใช้
 29. เงินรางวัลทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าหลังจากยืนยันผลลัพธ์หลังจากการแข่งขั้นครั้งนั้น
 30. ในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการโอนเงินทุนเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า จะมีการปรับบัญชีผู้ใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด เงินทุนใด ๆ ที่เครดิตกลับเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ด้วยความผิดพลาดจะไม่มีการนำไปใช้ในการ เดิมพันและ Bodog88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันใด ๆ จากการใช้เงินทุนดังกล่าวด้วย
 31. Bodog88 ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้ (โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ) หมายรวมถึงการล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินการหรือการส่งผ่านข้อมูลของ เว็บไซต์ การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูล ความล้มเหลวของสายการติดต่อสื่อสาร ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ไปในทางที่ผิด หรือข้อผิดพลาดหรือการตัดทอนของเนื้อหา
 32. หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น คุณและ Bodog88 จะร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยึดตามบันทึกในฐานบันทึกข้อมูล
 33. ลิงก์ใด ๆ ที่พาไปยังเว็บไซต์อื่น มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อคุณเท่านั้น หากคุณคลิกไปที่ลิงก์เหล่านั้น จะเป็นการออกจากเว็บไซต์นี้ โดย "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ในการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นจะแตกต่างกันไป ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นบางลิงก์ (แม้ว่าจะดำเนินการโดยบริษัทของเราก็ตาม) อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน Bodog88 ไม่ได้ควบคุมและไม่ขอรับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้น
 34. Bodog88 จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลที่จะใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ณ วันที่เผยแพร่ข้อมูล) บนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทของเราไม่รับประกันว่าเนื้อหาทั้งปวงในที่นี้จะถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางการพิมพ์ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะอาศัยข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 35. การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของ ผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ทั้ง Bodog88 หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดเกี่ยวกับความเสียหายโดยตรง ที่ไม่ได้ตั้งใจ ที่เป็นผลกระทบ โดยอ้อม หรือเป็นการลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ หรือเว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์อื่นๆ หรือข้อผิดพลาดหรือการตัดทอนของเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น
 36. โปรโมชั่นทั้งหมดของ Bodog88 ซึ่งหมายรวมถึงเกมส์การแข่งขันและโบนัสต่างๆ นั้นจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งจะมีแจ้งไว้ ณ เวลาที่มีโปรโมชั่นใหม่ ๆ เกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าผู้ถือบัญชีผู้ใช้กำลังใช้โปรโมชั่นไปในทางที่ผิดและได้ประโยชน์ที่ ผิดปกติจากการใช้ไปในทางที่ผิดนั้น เราจะพิจารณาระงับ ปฏิเสธ หรือยกเลิกโบนัสหรือรางวัลต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
 37. Bodog ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎเหล่านี้เป็นระยะๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เหล่านั้นจะเป็นข้อผูกมัดและมีผลบังคับใช้ในทันที
 38. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ Bodog88 ถือว่าคุณได้ตกลง อ่าน เข้าใจ ยอมรับกฎ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณที่ ลงทะเบียนไว้กับ Bodog88
Bodog ดำเนินการโดย Haydock Sports Limited
ซึ่งดำเนินการตามใบอนุญาตการเล่นเกมแบบรีโมทที่ออกโดย First Cagayan

เล่นคาสิโนสดกับโบด็อก88

เล่นคาสิโนสดกับโบด็อก88
ฺฺBodog88 Livecasino